Leven in een wereld vol vibratie.

Alles is energie...in constante beweging. In een realiteit vol vibratie is het zeer belangrijk hoe we deze verschillende vormen van energie tot ons toenemen. Het is belangrijk om te onderscheiden waar we ons mee verbinden of identificeren. Ogen, dat wat we zien, oren, datgene waar we naar luisteren, mond, waarmee we ons voeden, huid,hoe we ons verzorgen, het zijn elk toegangspoorten, portalen voor energetische verbindingen die de ruimte rondom ons bepalen onze ervaringen vorm geven en de communicatie tussen onze organen, wat de instrumenten van het lichaam zijn beïnvloeden..

Dit is mijn passie , het doorgronden van mezelf via de reflectie in anderen. Deze groei is in constante beweging, deze groei kent geen limiet, het reikt uit in alle richtingen ver voorbij dualisme. Wens je mee te groeien? Wens je ruimte te scheppen voor je authentieke zelf en zodoende ruimte te scheppen voor iedereen waar je mee in aanraking komt? Kom in verbinding en weerspiegel je ware zelf. 

Maria Carla