SPIEGEL       MOMENTEN

                                                                                                    HIER IN HET NU

Waar ieder één ik is. Waar elke beleving verbonden is aan elkaar. Daar waar het interne extern uitgebeeld word en elke ervaring ons verteld hoe ruimtelijk ons bereik is en hoe bewust we zelf zijn van onze bijdrage aan het geheel. Het onderdrukte naar het oppervlakte brengen is de bedoeling van deze verbinding. Geheimen bestaan niet in een besef waar alles met elkaar verbonden is. Ik spreek nu niet van geheimen over een ander, of datgene wat je toevertrouwd werd, ik spreek over de eigenschappen die je zelf verbergt over jezelf.

Geheimen ,´´goed of slecht´´, ze hebben gevolgen, voor je lichaam , je denken, je hart. Geef ze weg, laat ze vrij, laat ze los. Van diep binnen in je kern, naar je hoofd, naar je hand,pen en papier. Schrijf het op, maak het waar en spreek het uit. Dit doen symboliseert de herkenning van de verbinding vanuit het pure potentieel dat door ons allen stroomt. Breng het onderdrukte naar de oppervlakte. Acceptatie van elk aspect van de mens in eerlijkheid ten opzichte van onszelf schept duidelijkheid. Als men eerlijk is zal datgene wat men nodig heeft op de voorgrond verschijnen. 

Men kan in dialoog met me gaan als men dat wenst, zo scheppen we samen ruimte om te groeien . Men kan ook voor zichzelf elk onderdrukt aspect opschrijven en hardop lezen.. De keuze is open, in ieder geval , het zal verandering brengen waar het nodig is. Het is de eerste stap naar je authentieke zijn.